IMAGES

Esteve Cortés

Grup d’Astronomia de Mataró – Obs. Cosmos MPC A06

2008-02-08

César Piret

Obs. Monta Blanca - Lanzarote - MPC J46

2007-12-20

Albert Sánchez

Obs. Gualba – MPC 442

2007-12-05

Albert Sánchez

Obs. Gualba – MPC 442

2007-12-03

Albert Sánchez

Obs. Gualba – MPC 442

2007-11-21

Albert Sánchez

Obs. Gualba - MPC 442

2007-10-18

Albert Sánchez

Obs. Gualba - MPC 442

2007-10-15

Albert Sánchez

Obs. Gualba - MPC 442

2007-10-01

Albert Sánchez

Obs. Gualba - MPC 442

2007-09-28

Albert Sánchez

Obs. Gualba - MPC 442

2007-09

Albert Sánchez

Obs. Gualba - MPC 442

2007-09-18

Albert Sánchez

Obs. Gualba - MPC 442

2007-09-17

Albert Sánchez

Obs. Gualba - MPC 442

2007-09-15

Albert Sánchez

Obs. Gualba - MPC 442

2007-09-07

M. P. Mobberley

Cockfield Obs.

2007-04-15

Ramon Naves & Montse Campŕs

Obs. Montcabrer - MPC 213

2007-04-07

M. P. Mobberley

Cockfield Obs.

2007-04-07

M. P. Mobberley

Cockfield Obs.

2007-01-14

M. P. Mobberley

Cockfield Obs.

2006-05-16

Joan Barceló and OAC team

Obs. Astronňmic de Corbera - MPC A10

2006-04-02

Esteve Cortes - Grup d'Astronomia de Mataró

Obs. Cosmos - MPC A06

2006-01-22

Albert Sánchez

Obs. de Gualba - MPC 442

2005-12-09

Joan Barceló and OAC team

Obs. Astronňmic de Corbera - MPC A10

2005-01-09

Ramon Naves & Montse Campŕs

Obs. Montcabrer - MPC 213

2005-12-03