2I - (C/2019 Q4 - Borisov)

José Carrillo

OACM - Fuensanta MPC I88

2019-12-10

J. J Chambó. Martín Vd. Dussen

Slooh Obs. Teide (Tenerife)

2019-12-10

J.J. Chambó

2019-12-09

Juan José González

Obs. Cielo Profundo - MPC J01

2019-12-07

Dídac Mesa

Les Sterranyes (Vinarós)

2019-11-28

Juan José González

Obs. Cielo Profundo - MPC J01

2019-11-09

José Carrillo

OACM - Fuensanta MPC I88

2019-11-09

Ramon Naves & Montse Campŕs

Obs. Montcabrer - MPC 213 (Cabrils - Barcelona)

2019-11-08

José Carrillo

OACM - Fuensanta MPC I88

2019-10-26

J.J. Chambó

Precesado de imágen del T.E.Hubble

2019-10-12

J.J. Chambó

Slooh Teide (Islas Canarias)

2019-10-10

Juan José González

Obs. Cielo Profundo - MPC J01

2019-10-06

José Carrillo

OACM - Fuensanta MPC I88

2019-10-05

J.J. Chambó

Auberry -California (EEUU)

2019-10-04

Juan José González

Obs. Cielo Profundo - MPC J01

2019-09-29

José Carrillo

OACM - Fuensanta - MPC I88

2019-09-29

Ramon Naves & Montse Campŕs

Obs. Montcabrer - MPC 213 (Cabrils - Barcelona)

2019-09-26

Ramon Naves & Montse Campŕs

Obs. Montcabrer - MPC 213 (Cabrils - Barcelona)

2019-09-15

Josep M. Bosch

Obs. Santa Maria de Montmagastrell - MPC B74

2019-09-13

J. J. Chambó

May Hill - New Mexico (EEUU)

2019-09-12

J. J. Chambó

May Hill - New Mexico (EEUU)

2019-09-12